บอร์ดทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขา ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER : PLC)

ลูกค้าบางส่วนของเรา

พัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมยานยนต์

ใช้สำหรับฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐาน สถาบันยานยนต์ไทย (AHRDIP)

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ใช้เพื่อฝึกอบรมและทดสอบสถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ (AHRDA)

พัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับบุคคลทั่วไป

ใช้สำหรับฝึกอบรมและทดสอบ,มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมนักศึกษาที่กำลังจบ เพื่อเตรียมตัวทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ

บอร์ดทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Sequence Control Skill Test Board

โอกาสของคุณที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวโน้มในอุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติและสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จหลังจากจบหลักสูตรของเรา

Our Services

ระบบสนับสนุน และ บริการที่ได้มาตรฐาน

ผลิต และ จำหน่าย บอร์ดทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน

เราเป็นผู้ผลิตบอร์ดทดสอบและฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานทแข็งแรง ขนาดเล็ก สะดวกต่อการเคลื่อนและการจัดเก็บ มีน้ำหนักเบา

ผลิต และ จำหน่าย ชุดฝึกอบรม PLC เพื่อใช้ร่วมกับบอร์ดทดสอบมาตรฐาน

ผลิต ชุดฝึก PLC สำหรับใช้งานร่วมกับ บอร์ดทดสอบมาตรฐาน และ ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม PLC ตามมาตรฐานญี่ปุ่น และ ใช้งานสะดวก

เราบริการสอนระดับผู้ประเมิน (Examiner)

เราเป็นผู้ผลิตบอร์ดทดสอบและฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานทแข็งกรง ขนาดเล็ก สะดวกต่อการเคลื่อนและการจัดเก็บ มีน้ำหนักเบา

เราบริการสอนระดับผู้สอน (Train the Trainer)

สำหรับเตรียมตัวสำหรับระดับผู้สอน เพื่อสอนการใช้ บอร์ดทดสอบมาตรฐาน ร่วมกับการเขียนโปรแกรม PLC รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

เราบริการสอนระดับผู้เชี่ยวชาญ (Skill)

ฝึกอบรม งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PLC) ระดับ 1 เหมาะสำหรับ ฝึกความชำนาญเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสอบสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เราบริการสอนระดับปฎิบัติการ (Trainee)

ฝึกอบรม งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PLC) ระดับ 1 เหมาะ สำหรับ นักศึกษาจบใหม่ พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคคลทั่วไป

เราได้ช่วยให้หลายร้อยคนได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ด้วยการใช้ บอร์ดมาตรฐาน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

ชุดฝึกและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมของเรา ได้มีการปฎิบัติจริงกับผู้คน มากกว่า 500 คน มีระดับบริหาร วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา พนักงานงานโรงงาน

ระบบการฝึกอบรมของเราเรียบง่าย และ สามารถวัดผลได้จริง ด้วยมาตรฐานที่มีการยอมรับระดับนานาชาติ

รายละเอียดทั่วไป

ลำดับ รายละเอียด
1 เป็นชุดฝึกปฏิบัติ การประกอบเครื่องจักร ที่สามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ (พี แอล ซี) ได้ทุกยี่ห้อ
2 สามารถใช้สอนการเขียนโปรแกรมให้กับผู้เรียน (Trainee) ได้ตั้งแต่ ระดับ 1 ถึง ระดับ 3
3 สามารถใช้สอนการเขียนโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ระดับผู้สอน (Trainer)
4 สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้เมื่อใช้งานร่วมกับ พี แอล ซี ได้ทุกยี่ห้อ
5 สามารถเรียนรู้การประกอบระบบไฟฟ้าตามแบบที่กำหนดได้
6 สามารถใช้เครื่องมือย้ำหางปลาได้ตามมารตรฐานได้อย่างถูกต้อง
7 สามารถทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบ ควบคุมด้วยมือ (Manual) , การควบคุมแบบอัตโนมัติ (1 Cycle) และสามารถควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง
8 สามารถทดสอบการทำงานแบบฉุกเฉินได้
9 สามารถควบคุมการทำงานของสายพานลำเลียงได้ทั้งแบบเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและทางขวาได้
10 สามารถตั้งให้อ่านรหัสแบบ BCD ได้
11 สามารถแสดงค่าตัวเลขแบบ BCD ที่ต้องการได้
12 ผู้นำเสนอต้องเป็นผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ได้รับการบริการหลังการขายที่ดี
13 ผู้นำเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ออกโดยสถาบันของทางส่วนราชการ ในระดับผู้สอน (Train the Trainer) และ ระดับผู้ตรวจประเมินความสามารถของบุคคลากร ในระดับผู้สอน (Train the Trainer) และ ระดับผู้ตรวจประเมินความสามารถของบุคคลากร
14 มีเอกสารคู่มือ หรือใบงานประกอบการทดลองภาษาไทยซึ่งมีรูปภาพตรงกับชุดฝึกทั้ง ระดับ1 , ระดับ2 และระดับ3
15 Input สามารถใช้กับ NPN/PNP ได้ โดยใช้สวิตซ์เลือกในเครื่องเดียวกัน
16 ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ AC90-264VAC 50Hz
17 มีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง DC24V 1.5 A

รายละเอียดด้านเทคนิค

ประกอบด้วย

ลำดับ รายละเอียด จำนวน หน่วย
1 สวิตช์กดติดปล่อยดับ สีขาว 4 ตัว
2 สวิตช์กดติดปล่อยดับแบบฉุกเฉิน 1 ตัว
3 สวิตช์เปลี่ยนตำแหน่ง 2 ตัว
4 ดิจิตอลสวิตช์ แบบ BCD 1 ตัว
5 ไมโครสวิตช์มีล้อยางกลม 5 ตัว
6 สายพานลำเลียงขนาดเล็กพร้อมชุดขับมอเตอร์ 24 โวลต์ 1 ชุด
7 รีเลย์แบบ 4 คอนแทค ทนกระแสได้ 5 A 24 โวลต์ 2 ตัว
8 ขาสำหรับรีเลย์แบบ 4 คอนแทค 2 ตัว
9 หลอดไฟ แอลอีดี 24 โวลต์ 4 ตัว
10 ตัวแสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน สำหรับ เอาท์พุท 24 โวลต์ 2 ตัว
11 ชุดป้องกันกระแสเกิน 2P ขนาด 5 แอมป์ 1 ตัว
12 ไฟบอกสถานะแหล่งจ่ายไฟ 1 ตัว
13 เทอร์มินอล 2ชั้นทนกระแสได้ 10 แอมป์ 23 ตัว
14 พาเลทสำหรับกำหนดตำแหน่งเคลื่อนไหวพร้อมน๊อต 1 ตัว
15 กล่องโลหะสำหรับยึดอุปกรณ์ชุดทดลองขนาด 300x330x80 มม. 1 ชุด
16 สายไฟขนาด 1 มม2 ยาว 1 เมตร พร้อมเครื่องหมายจำแนก I/O 40 เส้น
17 กระเป๋าอลูมิเนียมแบบพกพา ชนิดแยกฝา พร้อมโฟมกันกระแทก 1 ชุด

Our Clients Says

autosolution.co.th
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0