ลูกค้าของเรา ที่ใช้บอร์ดทดสอบรุ่น AAE-02TH

วุฒิบัตรที่เราได้รับ

บริษัทของเราได้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะส่งมอบความรู้และการบริการที่ดีที่สุดเพื่อทุกท่าน

jica l1
jica l2
ใบรับรอง PLC ระดับ 1
ใบผระกาศผู้ทดสอบมาตรฐาน plc ระดับ 1

บอร์ดทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา Programmable Logic Controller (PLC)

เมื่อคุณใช้ชุด บอร์ดทดสอบ และ ฝึกอบรมของเรา

เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่ จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวโน้มในอุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ และสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จหลังจากจบหลักสูตรของเรา เหมือนกับอีกหลายร้อยคนที่ผ่านการฝึกอบรมของเรา

บอร์ดทดสอบ รุ่น AAE-02TH

ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าประเทศไทย แข็งแรงทนทาน ใช้วัสดุอย่างดี ชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตด้วยเครื่องจักร์ CNC พร้อม อะโนไดซ์ และ พ่นสีเกรดอุตสาหกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ง่ายต่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย เพื่ออบรมนอกสถานที่ วงจรเทอร์มินอลสำหรับต่อสายร่วมกับ PLC ตรงกับแบบมาตรฐาน JAVADA
1
พัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมยานยนต์
ใช้สำหรับฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐาน สถาบันยานยนต์ไทย (AHRDIP)
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
2
ใช้เพื่อฝึกอบรมและทดสอบสถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ (AHRDA)
พัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับบุคคลทั่วไป
ใช้สำหรับฝึกอบรมและทดสอบ,มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
3
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมนักศึกษาที่กำลังจบ เพื่อเตรียมตัวทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ
4

เราได้ช่วยให้หลายร้อยคนได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ด้วยการใช้ บอร์ดทดสอบมาตรฐาน

รุ่น AAE-02TH

เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

ด้วยชุดฝึก และ ระบบสนับสนุนการฝึกอบรมของเรา ได้มีการปฎิบัติจริงกับผู้คน มากกว่า 500 คน มีระดับบริหาร วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา พนักงานงานโรงงาน

ระบบการฝึกอบรมของเราเรียบง่าย และ สามารถวัดผลได้จริง ด้วยมาตรฐานที่มีการยอมรับระดับนานาชาติ

บอร์ดทดสอบของเราเหมาะสำหรับ

Online Services

ระบบสนับสนุน และ บริการที่ได้มาตรฐาน

ผลิต และ จำหน่าย บอร์ดทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน

เราเป็นผู้ผลิตบอร์ดทดสอบและฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานทแข็งแรง ขนาดเล็ก สะดวกต่อการเคลื่อนและการจัดเก็บ มีน้ำหนักเบา

ผลิต และ จำหน่าย ชุดฝึกอบรม PLC เพื่อใช้ร่วมกับบอร์ดทดสอบมาตรฐาน

ผลิต ชุดฝึก PLC สำหรับใช้งานร่วมกับ บอร์ดทดสอบมาตรฐาน และ ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม PLC ตามมาตรฐานญี่ปุ่น และ ใช้งานสะดวก

เราบริการสอนระดับผู้ประเมิน (Examiner)

เราเป็นผู้ผลิตบอร์ดทดสอบและฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานทแข็งกรง ขนาดเล็ก สะดวกต่อการเคลื่อนและการจัดเก็บ มีน้ำหนักเบา

เราบริการสอนระดับผู้สอน (Train the Trainer)

สำหรับเตรียมตัวสำหรับระดับผู้สอน เพื่อสอนการใช้ บอร์ดทดสอบมาตรฐาน ร่วมกับการเขียนโปรแกรม PLC รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

เราบริการสอนระดับผู้เชี่ยวชาญ (Skill)

ฝึกอบรม งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PLC) ระดับ 1 เหมาะสำหรับ ฝึกความชำนาญเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสอบสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เราบริการสอนระดับปฎิบัติการ (Trainee)

ฝึกอบรม งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PLC) ระดับ 1 เหมาะ สำหรับ นักศึกษาจบใหม่ พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคคลทั่วไป

รายละเอียดทั่วไป

ลำดับรายละเอียด
1เป็นชุดฝึกปฏิบัติ การประกอบเครื่องจักร ที่สามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ (พี แอล ซี) ได้ทุกยี่ห้อ
2สามารถใช้สอนการเขียนโปรแกรมให้กับผู้เรียน (Trainee) ได้ตั้งแต่ ระดับ 1 ถึง ระดับ 3
3สามารถใช้สอนการเขียนโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ระดับผู้สอน (Trainer)
4สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้เมื่อใช้งานร่วมกับ พี แอล ซี ได้ทุกยี่ห้อ
5สามารถเรียนรู้การประกอบระบบไฟฟ้าตามแบบที่กำหนดได้
6สามารถใช้เครื่องมือย้ำหางปลาได้ตามมารตรฐานได้อย่างถูกต้อง
7สามารถทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบ ควบคุมด้วยมือ (Manual) , การควบคุมแบบอัตโนมัติ (1 Cycle) และสามารถควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง
8สามารถทดสอบการทำงานแบบฉุกเฉินได้
9สามารถควบคุมการทำงานของสายพานลำเลียงได้ทั้งแบบเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและทางขวาได้
10สามารถตั้งให้อ่านรหัสแบบ BCD ได้
11สามารถแสดงค่าตัวเลขแบบ BCD ที่ต้องการได้
12ผู้นำเสนอต้องเป็นผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ได้รับการบริการหลังการขายที่ดี
13ผู้นำเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ออกโดยสถาบันของทางส่วนราชการ ในระดับผู้สอน (Train the Trainer) และ ระดับผู้ตรวจประเมินความสามารถของบุคคลากร ในระดับผู้สอน (Train the Trainer) และ ระดับผู้ตรวจประเมินความสามารถของบุคคลากร
14มีเอกสารคู่มือ หรือใบงานประกอบการทดลองภาษาไทยซึ่งมีรูปภาพตรงกับชุดฝึกทั้ง ระดับ1 , ระดับ2 และระดับ3
15Input สามารถใช้กับ NPN/PNP ได้ โดยใช้สวิตซ์เลือกในเครื่องเดียวกัน
16ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ AC90-264VAC 50Hz
17มีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง DC24V 1.5 A

รายละเอียดด้านเทคนิค

ประกอบด้วย

ลำดับรายละเอียดจำนวนหน่วย
1สวิตช์กดติดปล่อยดับ สีขาว4ตัว
2สวิตช์กดติดปล่อยดับแบบฉุกเฉิน1ตัว
3สวิตช์เปลี่ยนตำแหน่ง2ตัว
4ดิจิตอลสวิตช์ แบบ BCD1ตัว
5ไมโครสวิตช์มีล้อยางกลม5ตัว
6สายพานลำเลียงขนาดเล็กพร้อมชุดขับมอเตอร์ 24 โวลต์1ชุด
7รีเลย์แบบ 4 คอนแทค ทนกระแสได้ 5 A 24 โวลต์2ตัว
8ขาสำหรับรีเลย์แบบ 4 คอนแทค2ตัว
9หลอดไฟ แอลอีดี 24 โวลต์4ตัว
10ตัวแสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน สำหรับ เอาท์พุท 24 โวลต์2ตัว
11ชุดป้องกันกระแสเกิน 2P ขนาด 5 แอมป์1ตัว
12ไฟบอกสถานะแหล่งจ่ายไฟ1ตัว
13เทอร์มินอล 2ชั้นทนกระแสได้ 10 แอมป์23ตัว
14พาเลทสำหรับกำหนดตำแหน่งเคลื่อนไหวพร้อมน๊อต1ตัว
15กล่องโลหะสำหรับยึดอุปกรณ์ชุดทดลองขนาด 300x330x80 มม1ชุด
16สายไฟขนาด 1 มม2 ยาว 1 เมตร พร้อมเครื่องหมายจำแนก I/O40เส้น
17กระเป๋าอลูมิเนียมแบบพกพา ชนิดแยกฝา พร้อมโฟมกันกระแทก1ชุด

ด้านหน้าของบอร์ดทดสอบ รุ่น AAE-02TH

autosolution.co.th
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart