บอร์ดทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER : PLC)

รุ่น AAE-02TH เหมาะสำหรับ​

ใช้สำหรับ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ ฝึกอบรมมาตรฐาน PLC สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER : PLC)

พัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมยานยนต์

ใช้สำหรับฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐาน สถาบันยานยนต์ไทย (AHRDIP)

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ใช้เพื่อฝึกอบรมและทดสอบสถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ (AHRDA)

พัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับบุคคลทั่วไป

ใช้สำหรับฝึกอบรมและทดสอบ,มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมนักศึกษาที่กำลังจบ เพื่อเตรียมตัวทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ

autosolution.co.th
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0